^

Niko Kapetanić – “Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima”

Niko Kapetanić
MLINOVI NA RIJECI LJUTOJ U KONAVLIMA

Za nakladnika
Hrvoje Macan, Marija Radonić

Recezent
Stjepan Čosić

Uredništvo
Antonija Rusković Radonić, Ljubomir Merčep

Izdavač
Društvo prijatelja dubrovačke starine, Matica hrvatska Konavle
Gruda, 2012.

Format: 16 x 24 cm
Broj stranica: 192
Cijena: 200 kuna

Nakon što su učvrstili svoju vlast u Konavlima, Dubrovčani u drugoj polovici 15. stoljeća intenzivno razvijaju poljoprivredu, naročito uzgoj žitarica. Za posade trgovačkih jedrenjaka trebalo je osigurati dostatno brašna i dvopeka (beškota). Također, sve veća količina žitarica potrebita je za prehranu povećanog broja stanovništva. Sve to uvjetuje izgradnju novih mlinova, tako da je početkom 19. stoljeća bilo 12 kuća mlinova od kojih je u devet bio jedan mlin a u tri dva, ukupno 15 mlinova. Dijele se na Gornje mline, smještene u gornjem toku rijeke i Donje mline koji se nalaze južnije. Gotovo su svi objekti, nakon prestanka rada mlinova i stupa, desetljećima bili izloženi propadanju i devastacijama. Zahvaljujući najvećim dijelom Društvu prijatelja dubrovačke starine obnovljen je ovaj značajan industrijski spomenik i važan dio naše baštine.

[