^

Niko Kapetanić i Božo Lasić – “Dubrovački tramvaj”

Niko Kapetanić i Božo Lasić

DUBROVAČKI TRAMVAJ 1910. – 1970.

Za nakladnika
Patricija Veramenta

Urednik
Ljubomir Merčep

Recezent
Stjepan Čosić

Izdavač
Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2008.

Format: 22,5 x 22,5 cm
Broj stranica: 212