^

Niko Kapetanić – “Poštanski žigovi dubrovačkog područja (1763. – 1918.)”

Niko Kapetanić 

POŠTANSKI ŽIGOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA (1763. – 1918.)

Urednik
Ljubomir Merčep

Recezent
Stjepan Čosić

Izdavač
Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2006.

Format: 17 x 25 cm
Broj stranica: 198