^

Patricija Veramenta-Paviša – “Gradske zidine Dubrovnika”

Patricija Veramenta-Paviša

GRADSKE ZIDINE DUBROVNIKA

Izdavač
Društvo prijatelja dubrovačke starine
Dubrovnik, 2004.

Format: 13 x 18 cm
Broj stranica: 98