^

IZLOŽBA KOJU TREBA VIDJETI: ho’mo gledat Betleme!

izlozba
Društvo prijatelja dubrovačke starine u svom prostoru na Širokoj ulici postavilo je izložbu BOŽIĆ U DUBROVNIKU, ovaj put na temu HO’MO GLEDAT BETLEME.

Prikazane su jaslice iz franjevačke crkve Male braće i crkve Službenica Milosrđa na Pilama, kamo su Dubrovčani, zbog njihove kvalitete, godinama najradije dolazili, gledali ih i molili se Božiću, pa se po tradiciji bila uvriježila izreka: Ho’mo gledat Betleme u dumana na Pilama i u crnijeh fratara !

Izvor: URL http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=50616#!prettyPhoto

Cijeli članak možete pročitati na: URL http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=50616#!prettyPhoto

«
 
»

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon