^

(Hrvatski) POČETAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI STARE CRKVE I ŽUPNE KUĆE ŽUPE SV. MIHAJLA NA LAPADU

rekonstrukcija-zupne-kuce-sv-mihajla-3

Društvo prijatelja dubrovačke starine je u dogovoru sa Dubrovačkom Biskupijom i Župom sv. Mihajla na Lapadu naručilo i napravilo projekt rekonstrukcije stare crkve i župne kuće Župe sv. Mihajla na Lapadu. Na projekt je dobivena Konzervatorska suglasnost i prema istom su prije nekoliko dana započeli radovi. Cilj projekta je u prvom redu konstruktivna sanacija, a potom i valorizacija i usklađivanje zatečenih oblikovnih elemenata. Radove koji su vrijedili oko 3.000.000,00 kn izvodit će tvrtka CONTEH d.o.o iz Dubrovnika.

Izvor: Glas Grada, 3.3.2017, str. 32

«
 
»

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon