Društvo prijatelja dubrovačke starine je udruga građana osnovana 12. kolovoza 1952. godine radi očuvanja, zbrinjavanja i promicanja bogate i slojevite spomeničke baštine dubrovačkog područja. A stanje kapitalnih spomenika, poput gradskih i stonskih zidina, u to vrijeme bilo je loše. Bili su zarasli i obrasli kaparama, bršljanom i smokvama, zakriti neprimjerenim zelenilom i drvećem, mjestimično su bili i nevidljivi, dok se s drevnih mira obrušavalo kamenje. Začeto ljubavlju i volonterskim radom nekolicine dubrovačkih entuzijasta, zahvaljujući vidovitosti jedne plemenite ideje, Društvo je raslo, stasalo i razvilo svoju kulturnu i društvenu ulogu.

“Mijenja se vrijeme, mijenjaju se ljudi. Društvo prijatelja dubrovačke starine s vremenom se isto mijenja, ali uvijek ostaje savjest Grada ispunjavajući svoju zadaću, ali ne bez građana Dubrovnika.”

P1100775 (Large)

GRADSKE ZIDINE

Današnji opseg dubrovačkih zidina nastao je u 13. stoljeću, a one se sustavno osuvremenjuju i grade do 1660. godine, kad je izgrađena posljednja utvrda, bastion sv. Stjepana na južnom dijelu zidina. Zidine su dugačke 1940 metara i sastoje se od glavnog gradskog zida, šesnaest kula, tri tvrđave, šest…

P1110038 (Large)

TVRĐAVA LOVRJENAC

Samostojeća snažna utvrda u predgrađu Pile, na 37 metara visokoj hridi, ime nosi po svetom Lovru, čija se crkva nalazila na njezinu mjestu. Kapela je i danas u tijelu tvrđave. Nastanak Lovrjenca datira se u 1018. i 1038. godinu, dok prvi očuvani spomen te tvrđave potječe iz 1301. godine, kad se imenuje jedan u…

P1340255 (Large)

ZAPADNO PREDZIĐE

Zapadni sklop zidina nastao je u 13. stoljeću, kad se grad širi prema sjeveru i obzidava. Bio je to jednostavan, okomiti zid s kruništem i zupcima, debeo metar i pol. S unutarnje strane tekao je obilazni hodnik, oslonjen na svodiće i konzole. U tom zidu sagrađeno je pet četvrtastih kula, otvorenih prema…

P1340529 (Large)

STONSKE ZIDINE

Stonske zidine osim osnovnog zidnog platna sastoje se od tri tvrđave (Veliki Kaštio, Koruna i Podzvizd), četrdesetjedne kule, sedam bastiona (Sokolić, Arcimon u Stonu, tri bastiona Velikog Kaštela, bastion Podzvizda i malostonski Arcimon), četiri predziđa (istočno i jugozapadno u Stonu, jedno pred Malim Stonom…

SOKOL KULA 003 (Large)

SOKOL GRAD U KONAVLIMA

U posjed ove utvrde Dubrovčani su praktički ušli tek 1420. godine; od tad počinju kontinuirani radovi na njenoj dogradnji, preuređenju, pojačanju, naoružavanju i održavanju. Važno je napomenuti da Dubrovčani utvrdu Sokol redovito nazivaju kastel, a njezina zapovjednika kastelan (ili kapetan). U dokumentima…

P1340640 (Large)

KNEŽEV DVOR U SLANOME

Širenje teritorija Dubrovačke Republike prema zapadu odvijalo se u dva navrata tijekom 14. stoljeća. Prvo su 1933. godine otkupljeni Ston i poluotok Pelješac, a 1399. godine, od bosanskog kralja Stjepana Ostoje, i područje Primorja, u suvremenim dubrovačkim dokumentima zvanog Terre Nuove. Središte knežije…

Knezev Dvor Pridvorje1

KNEŽEV DVOR U PRIDVORJU

Knežev dvor u Pridvorju ili „ Gospodski gaj“, kako ga se u mnogim dubrovačkim dokumentima naziva, bio je sjedište kneza u Konavlima kojeg je Dubrovačka Republika dala izgraditi uz selo Sveti Martin nakon što je 1427. godine uspostavila cjelokupnu vlast nad Konavlima. Knez koji je vladao konavoskom knežijom…

Janjina

KNEŽEV DVOR U JANJINI

Knežev dvor u Janjini je samostalna građevina izgrađena na istaknutom mjestu u središnjem dijelu naselja iznad župne crkve sv. Vlaha. Sama funkcija Kneževog dvora kao administrativne upravne, a ne reprezentativne građevine utjecala je i na oblikovanje koje je krajnje jednostavno i utilitarno.Zgrada je sa svih…

Novosti

Novosti

Društvo prijatelja dubrovačke starine i Općina Ston potpisali Dodatak br.3 Ugovora o korištenju i održavanju stonskih zidina

Ston, 10. srpnja 2020. – U tvrđavi Veliki Kaštio u Stonu, danas u 11 sati, predsjednica Društva prijatelja dubrovačke starine Renata Andjus i načelnik općine Ston Vedran Antunica potpisali su Dodatak 3. Ugovora o korištenju i održavanju stonskih zidina. Spomenutim dodatkom definirane su dvije stavke; Društvu se produljuje upravljanje stonskim zidinama do 1. siječnja 2033. godine…

Read more

Izabrano novo vodstvo društva prijatelja dubrovačke starine

Na izbornoj Skupštini Društva prijatelja dubrovačke starine održanoj u ponedjeljak, 08.lipnja 2020. godine u Atriju palače Sponza, na period od dvije godine, izabrani su članovi: VELIKOG VIJEĆA Renata Andjus, Mario Bekić, Igor Borić, Ivo Čučević, Karmen Gagro, Nevenka Đirlić – Grošeta, Josip Hančević, Irja Jerković, Boris Jović, Niko Kapetanić, Maro Kapović, Srđan Kera, Vedran Kosović, Toni Kursar, Božo Lasić, Rina Lončarica, Jakica Lučić, Vinicije Lupis, Hrvoje Macan, Đuro Market, Ljubomir Merčep…

Read more

„U ovom vremenu brutalnog nasrtaja na spomenike, vremenu nesmiljene i razvikane globalizacije, bezočnih profita, pokušaju degradacije nacionalnog i kulturnog identiteta, ne samo dubrovačkoj nego i široj hrvatskoj javnosti ponovno trebaju ljudi od znanja i čista srca koji će braniti, zaštititi spomenike, svoja kulturna dobra, svoju bit i supstancu. A prije svega, unatoč suvremenim konzervatorskim metodologijama i civilizacijsko-tehnološkim dosezima, sadašnjim i budućim naraštajima treba ono osnovno, a to je ljubav i gotovo antropološki osjećaj za spomenike.“

Maja Nodari iz teksta U pohvalu Društva

Instagram

#gradukamenu #dubrovnik #cuvajmobastinu #dpds #experiencedubrovnik #croatia #ulicamamogagrada #dubrovnikoldtown ...

VANJSKI MOST OD PLOČA sagrađen je 1479., kad se tu prema projektu Paskoja Miličevića gradi jarak. Ispred mosta bio je barbakan - obli zid sa željeznim rešetkastim vratima, rašćelom, kao dodatno osiguranje prilaza gradu, a ispred njega glasija - širi brisani prostor, nasut prema luci. Na dijelu glasije bila je platforma za smještaj topova za obranu gradske luke.

#dpds #gradskezidine #bastina #dubrovnik #dubrovackarepublika #drustvoprijateljadubrovackestarine
...

UGAONA UTVRDA OD PLOČA - 𝗞𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡 tvori istočni ugao sjevernog dijela dubrovačkog fortifikacijskog sklopa. Ime joj potječe od latinskog naziva "arx inter moenia" (utvrda među zidovima). Izgrađena je početkom 14. stoljeća kad se zidine produžavaju prema istoku, da bi obuhvatile dominikanski samostan. Tada je povišeni, šiljasti istočni ugao utvrđen. Utvrda se sastoji od ziđa i ne sadrži zatvoreni unutarnji prostor. Na razini visokog kata imala je tri niše sa strijelnicama, a na razini kruništa sa zupcima obilazni hodnik. Odatle su se nadzirali okolica i strateški prostor ispod istočnih gradskih vrata, Vrata od Ploča. Godine 1332. na popisu je stražarskih mjesta. Zidovi su joj znatno ojačani i povišeni 1453., a ugao je zapunjen kamenom i vapnom. Nakon toga, vjerojatno početkom 16. stoljeća, krunište je preoblikovano jakim prsobranom s otvorima za topove.

#dpds #dubrovnik #gradskezidine #asimon #drustvoprijateljadubrovackestarine #bastina #dubrovackarepublika
...

"Izabrali smo. A znamo li? Što znači ova ploča ovom gradu? U više od šest desetljeća jedna ovalna bijela ploča postala je simbol bezuvjetne ljubavi čovjeka i kamena. Ona je naša. Kamen ovoga grada je voli. Prije više od šezdeset godina razgrnula je s njega zeleni tapit od bršljana i kapara što ušle su mu već u vene i učinila sebi mjesto…Povjerenje koje je Društvo prijatelja dubrovačke starine steklo i time na skrb dobilo naše mire, godinama se temeljito učvršćivalo u svijesti Dubrovčana, usporedno s promjenama koje su se događale u dragocjenom tkivu naše baštine. Jer to nisu samo spomenici, oni su dio života. Tkivo Grada i njegovih stanovnika kao da je od istog materijala. Svaka rana boli. I onda se poziva Društvo." Irja Jerković - Društvo i naša čeljad
.
.
.
#dpds #bastina #drustvoprijateljadubrovackestarine #dubrovnik #cuvajmobastinu
...

𝗞𝗨𝗟𝗔 𝗦𝗩𝗘𝗧𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗥𝗘 prva je četvrtasta kula istočno od tvrđave Minčeta. Sagrađena je potkraj 13. stoljeća, a zbog svog strateškog položaja imala je značajnu ulogu u obrani grada. Tijekom 15. stoljeća u nekoliko navrata je osuvremenjena, a u pripremama za obranu u vrijeme Kandijskog rata pod vodstvom Marina Držića, guvernera oružja i arhitekta, zapunjena je zemljanim nasipom, krunište joj je povišeno, zatvoreno te prekriveno krovom. U tom je obliku očuvana do danas.
.
.
.
#dpds #gradskezidine #kulasvetebarbare #dubrovnik #bastina #cuvajmobastinu #drustvoprijateljadubrovackestarine #dubrovackarepublika #povijest
...

Knežev dvor u Slanom izgrađen je na području nekadašnje antičke i kasnoantičke nekropole korištene od prve polovice 2. stoljeća do prve polovice 6. stoljeća. Tijekom arheoloških istraživanja provedenih 2016. godine, evidentirano je devet antičkih i kasnoantičkih grobova unutar Kneževa dvora. Prilikom uređenja napravljena je rekonstrukcija kasnoantičkog groba iz 4. – 5. stoljeća koji je bio prekriven rimskim krovnim crijepom (tegulama i imbreksima) imitirajući dvoslivni krov.

#dpds #knezevdvor #slano
#drustvoprijateljadubrovackestarine #dubrovackarepublika #bastina #obnovabaštine #povijest #arheoloskaistrazivanja
...

𝗞𝗨𝗟𝗔 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗝𝗘𝗟𝗔 smještena sjeverno od Bokara, počela se graditi 1305. kao četvrtasta središnja kula na zemljištu samostana sv. Klare. Ime se izvodi od staro talijanskog naziva za djevice, pulzelle. Presvođuje se i prekriva krovištem 1450. U sklopu modernizacije zapadnog predziđa i osnaživanja zidina prema Michelozzovoj zamisli 1461. godine, ziđe kule znatno se ojačava i snižava, tijelo se proširuje prema sjeveru i uklanja se krov. Posebno joj je obilježje sjedeći kip sv. Vlaha u renesansnoj niši na vanjskom plaštu.

#dpds #kulapuncjela #gradskezidine #dubrovnik
...

Usred tišine grada i usnule ljepote...🎶
.
.
.
#dubrovnik #gradskezidine #dpds #lamuzikadinote #bastina #ponos #ljubav
...

𝐑𝐄𝐕𝐄𝐋𝐈𝐍, moćna predutvrda na istočnom ulazu u grad, ime nosi po renesansnom tipu tvrđave okružene jarkom koja brani važnu stratešku točku, revelinu. Na njegovu je mjestu u starini prolazio glavni put iz grada, a u 14. stoljeću tu je bilo predgrađe s nekoliko kuća i vrtova koje se od 1433. do 1449. obzidava jakim zemljanim nasipom i zidom višim od pet metara.
Današnji Revelin počinje se graditi 1539. prema prijedlogu i generalnom projektu Antonija Ferramolina iz Bergama, a njegova izgradnja traje do 1605. godine. U svojem podnožju, uz vanjski obodni zid, tvrđava ima hodnik s kazamatima u obliku meandra, odakle se branilo u razini jarka. Na razini visokog kata nalazi se prostrana trobrodna dvorana, raščlanjena arkadama, s topovskim otvorima, a na vrhu tvrđave velika terasa s jakim prsobranom. U potresu 1667. Revelin nije stradao pa su u njemu bile privremeno smještene državna blagajna i riznica katedrale, a održavale su se i sjednice vlade Republike sve dok Knežev dvor nije bio obnovljen, a za vrijeme austrijske vladavine, bio je pregrađen i prenamjenjen u vojarnu.
...

Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja! ...

𝐉𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐋𝐈 𝐙𝐍𝐀𝐋𝐈?
Dubrovački pisac i humanist Ilija Crijević (1463.-1520.) bio je 1504. i 1505. godine kaštelan tvrđave Sokol gdje je na latinskom jeziku napisao poemu 𝘋𝘦 𝘌𝘱𝘪𝘥𝘢𝘶𝘳𝘰 u kojoj opisuje antički Epidaur i konavosku dolinu, a sam početak pjesme posvećen je Sokolu.
.
Postoji hridina jedna, Soko je tvrđava znana,
na pustom mjestu pod brdom, i strši u nebo pravo.
Strma je najvišim vrhom, žilama dubokim ona,
strašna je i moćna vrlo i pogledu ljudskom golema.
Zbog toga s visoka ona promatra sve oko sebe
i sa svih strana je kruže visoke veoma stijene
što kruže ljutima lomnim s litica visokih gora….
...

U tvrđavi Veliki Kaštio u Stonu, danas u 11 sati, predsjednica Društva prijatelja dubrovačke starine Renata Andjus i načelnik općine Ston Vedran Antunica potpisali su Dodatak 3. Ugovora o korištenju i održavanju stonskih zidina. Spomenutim dodatkom definirane su dvije stavke; Društvu se produljuje upravljanje zidinama do 1. siječnja 2033. godine te mu se daje na održavanje park Komarda u Stonu.
.
.
#dpds #stonskezidine #opcinaston #parkkomarda
...

Ovih dana, svatko ima svoje najdraže mjesto u hladu. 🌞🤫😍 ...

TVRĐAVA SVETOG IVANA nalazi se na jugoistočnom uglu grada, a dobila je ime po obližnjoj srednjovjekovnoj crkvi sv. Ivana. U povijesti se još nazivala Kula od mula te Kula lučkog lanca. Bila je glavna obrana gradske luke s mora. Gradnja tvrđave započela je 1346. godine, a tijekom godina razvijala se od kasnosrednjovjekovne kule do novovjeke masivne, razvedene tvrđave nepravilna oblika, kojoj je obuhvat i završni izgled dao Paskoje Miličević 1557. godine.
Osim kamenih vijenaca, jedini je ukras tvrđave niša s kipom sv. Vlaha iz 1559., djelo francuskog majstora Jacoba de Spinisa iz Orleansa i klesara Vicka Lujova iz Korčule.
.
.
#dubrovnik #cuvajmobastinu #tvrdjava #croatia #dpds #povijest #svetiivan #gradskezidine #bastina #dubrovnikcroatia #citywalls
...

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Gundulićeva poljana 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

OIB: 68697988356 MB: 03305031

+385 (0)20 638 800

+385 (0)20 638 801

+385 (0)20 638 802

Fax: +385 (0)20 638 805

gradske.zidine@gmail.com

info@citywallsdubrovnik.hr

Pratite nas:

InstagramYouTube

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Gundulićeva poljana 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

OIB: 68697988356 MB: 03305031

+385 (0)20 638 800

+385 (0)20 638 801

+385 (0)20 638 802

Fax: +385 (0)20 638 805

gradske.zidine@gmail.com

info@citywallsdubrovnik.hr

Pratite nas:

InstagramYouTube