^

Društvo

Kada je 1952. godine osnovano društvo građana čija je nakana bila senzibiliziranje široke javnosti za dubrovačko kulturno povijesno nasljeđe – pobuđeno je zanimanje, savjest, ponos i ljubav javnosti u odnosu na veliki broj devastacija naslijeđenog graditeljskog blaga i otuđivanja umjetnina započeto u 19. st. kad se tek bila počela buditi svijest građanstva za povijesne stečevine i njihovo održavanje. Tu pozitivnu energiju nakon II. svjetskog rata usmjerio je u okvire općeg dobra zaslužni Lukša Beritić (1889-1969), Dubrovčanin, pomorski strojar, entuzijast i zaljubljenik u spomenike svog zavičaja, suosnivač i prvi predsjednik te doživotni počasni predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine. Njegovim svesrdnim nastojanjem, a ugledom istraživača, pisca, operativca (od 1946. do 1960. povjerenik je Konzervatorskog zavoda Dalmacije za Dubrovnik), počasnog konzervatora – Društvo prijatelja dubrovačke starine ugledom i zalaganjem postiglo je povjerenje društvene zajednice, te mu je povjereno održavanje i upravljanje najvelebnijim spomenikom Grada, dubrovačkim gradskim zidinama. Jednakom se brigom i marom skrbilo i o stonskim zidinama, jedinstvenom europskom fortifikacijskom sklopu.

Unatoč postojanju zaštitarskih institucija, od 1960. zakonski organiziranoj konzervatorskoj službi u Dubrovniku, važnost i vrijednost, uloga i smisao Društva prijatelja dubrovačke starine nije dvojbena. Štoviše, proteklo razdoblje pokazalo je koliko je Beritićeva zamisao bila vidovita i s pravom utemeljena na povjerenju u ljubav naroda za vlastito kulturno naslijeđe. Potvrdilo se ono što je želio – da o spomenicima brinu volonteri, uz pomoć i nadzor stručnih institucija, unoseći u njihovu zaštitu svijest i savjest dubrovačkog puka. Vrijeme koje živimo možda najbolje potvrđuje tu vizionarsku zamisao.

U ovoj jubilarnoj, obljetničkoj prigodi valja zahvaliti onim brojnim članovima Društva prijatelja dubrovačke starine, posebice stručnjacima, uglednim počasnim članovima, dobročiniteljima, i svim ljudima dobre volje koji su nesebično svoje znanje, trud i ljubav uložili u rast Društva za održanje i opstojnost svog identiteta, svoje baštine.

Unutarnji ustroj i članstvo Društva

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan. Članom duštva može postati svaka domaća i strana fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu niti primati izvan Društva javnih počasti za svoj rad u Društvu.

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Veliko vijeće koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine. Veliko vijeće između svojih članova bira članove Malog vijeća; ono je kolegijalni izvršni organ Velikog vijeća i upravlja Društvom između dvije sjednice Velikog vijeća. Malo vijeće između svojih članova bira predsjednika Društva. Skupština bira i pet članova Nadzornog odbora, koji nadziru zakonitost rada Društva i financijsko-materijalno poslovanje. Veliko vijeće imenuje članove Savjeta Društva i to iz redova zaslužnih članova Društva, kao i iz redova nečlanova, ako su oni znanstveni, kulturni i javni radnici koji svojim radom mogu pridonijeti unapređenju rada Društva. Savjet je kolegijalni savjetodavni organ Društva. Mandat članovima Savjeta traje doživotno.

>Predsjednik Društva
Niko Kapetanić
>Nadzorni odbor
Babarović Pavuša, Bijelić Marojica, Jemo Ivanka, Tošović Vladimir, Zec Zoran
>Dopredsjednica Društva
Renata Andjus
>Tajnik
Denis Orlić
>Savjet
Carić Tomislav, Cezarević Bogomil, Grbić Ivo, Ivanišin Nikola, Jerinić Mato, Karaman Antun, Koroman Kruno, don Lučić Toma, Pasqualicchio Tonći, Pejdar Vlaho, Peko Lukša, Škerlj Josip, Šuljak Tomislav, Tomić Đuro, Žuvela Josip
>Veliko vijeće
Andjus Renata, Bekić Mario, Borić Igor, Čučević Ivo, Gagro Karmen, Grošeta Nevenka, Hančević Josip, Jerković Irja, Kapetanić Niko, Kapović Maro, Kera Srđan, Kosović Vedran, Kristić Mladen, Kursar Toni, Lasić Božo, Lončarica Rina, Lupis Vinicije, Macan Hrvoje, Market Đuro, Medo Dubravko, Merčep Ljubomir, Milinković Božo, Miloglav Davor, Nodari Maja, Obradović Jelena, Oreb Marina, Orlić Denis, Primužak Damir, Račić Damir, Rilović Mark, Šarić Vladimir, Tomašević Slavica, Vukosavić Sebastian
>Malo vijeće
Andjus Renata, Grošeta Nevenka, Kapetanić Niko, Kapović Maro, Kosović Vedran, Kursar Toni, Macan Hrvoje, Merčep Ljubomir, Orlić Denis

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon