^

Ladanjska kuća kapetan Janjine


Ovu ruševnu zgradu 2016.g. kupilo je Društvo prijeatelj dubrovačke starine i očekuje se uskoro obnova ovog zdanja

U Janjini, nasuprot župne crkve sv. Vlaha (koja je sagrađena 1878.god.), nalazi se ladanjska kuća kapetana Janjine. Dubrovačka Vlada utemeljila je 1465.god. kapetaniju u Janjini preko koje je obavljala poslove svoje upravne i sudske vlasti. Kapetan Janjine bio je odgovoran Stonskom knezu. Prema nekim pisanim izvorima, sjedište kneza za područje Pelješca bilo je u Stonu, a potom i u Janjini. Ovo zdanje još i danas Pelješčani nazivaju knežev dvor, a građeno je polovicom 15.st. Stara zgrada jednokatnica i danas je u zapuštenom i ruševnom stanju. Na katu su bile prostorije za stanovanje, a u prizemlju se nalazila tamnica, oružara i sve što je potrebno za obranu u slučaju opasnosti.Poviše ulaznih vrata je kameni kip sv.Vlaha.

Nikša Violić, Ladanjska kuća kapetana Janjine, Glas Grada, 27.1.2017, str. 47

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Glasa Grada.

«
 
»

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon