^

Poslovanje

Statut
Ugovor o održavanju i korištenju kompleksa gradskih zidina u Dubrovniku
Dodatak ugovoru o održavanju i korištenju kompleksa gradskih zidina u Dubrovniku
Ugovor o održavanju i korištenju gradskih zidina
Dodatak o upravljanju i gospodarenju gradskim zidinama
Dodatak (2) ugovoru o upravljanju i gospodarenju gradskim zidinama
Dodatak (3) ugovoru o upravljanju i gospodarenju gradskim zidinama
Financijski izvjestaj za 2018. godinu
Društvo u 2017. i izvjestaj o radu
Plan rada Drustva za 2018.
Financijski plan za 2018.
Revizorski izvjestaj

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon