Kada je 1952. godine osnovano društvo građana čija je nakana bila senzibiliziranje široke javnosti za dubrovačko kulturno povijesno nasljeđe – pobuđeno je zanimanje, savjest, ponos i ljubav javnosti u odnosu na veliki broj devastacija naslijeđenog graditeljskog blaga i otuđivanja umjetnina započeto u 19. st. kad se tek bila počela buditi svijest građanstva za povijesne stečevine i njihovo održavanje. Tu pozitivnu energiju nakon II. svjetskog rata usmjerio je u okvire općeg dobra Lukša Beritić (1889-1969), Dubrovčanin, pomorski strojar, entuzijast i zaljubljenik u spomenike svog zavičaja, suosnivač i prvi predsjednik te doživotni počasni predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine. Njegovim svesrdnim nastojanjem, a ugledom istraživača, pisca, operativca (od 1946. do 1960. povjerenik je Konzervatorskog zavoda Dalmacije za Dubrovnik), počasnog konzervatora – Društvo prijatelja dubrovačke starine ugledom i zalaganjem postiglo je povjerenje društvene zajednice te mu je povjereno održavanje i upravljanje najvelebnijim spomenikom Grada, dubrovačkim gradskim zidinama. Jednakom se brigom i marom skrbilo i o stonskim zidinama, jedinstvenom europskom fortifikacijskom sklopu.
Unatoč postojanju zaštitarskih institucija, od 1960. zakonski organiziranoj konzervatorskoj službi u Dubrovniku, važnost i vrijednost, uloga i smisao Društva prijatelja dubrovačke starine nije dvojbena. Štoviše, proteklo razdoblje pokazalo je koliko je Beritićeva zamisao bila vidovita i s pravom utemeljena na povjerenju u ljubav naroda za vlastito kulturno naslijeđe. Potvrdilo se ono što je želio – da o spomenicima brinu volonteri, uz pomoć i nadzor stručnih institucija, unoseći u njihovu zaštitu svijest i savjest dubrovačkog puka. Vrijeme koje živimo možda najbolje potvrđuje tu vizionarsku zamisao.

Prve godine aktivnosti Društva bile su posvećene osposobljavanju razgledanja gradskih zidina koje su bile posve zapuštene zbog gotovo stoljetne zanemarenosti. Prikupljena sredstva odvajala su se prema mogućnostima i za otkup muzejskih predmeta kako bi se oni sačuvali i prezentirali javnosti. Tad se i inicira osvjetljivanje ulica povijesne jezgre feralima, umjesto neprimjerenih i ružnih industrijskih rasvjetnih tijela; osniva se lapidarij, popravlja se Zvonik, obnavljaju se i popločuju ulice te započinju radovi na velebnom stonskom fortifikacijskom sklopu. Obuhvaćene su i mnoge druge djelatnosti, od istraživanja-znanstvenih i terenskih, preko dokumentiranja stanja i otkupa spomenika, do konzervacije, restauracije, restitucije i rekonstrukcije. Ipak, neophodno je navesti one kapitalne zahvate poput: restitucije Luže, tvrđave Revelin 1970-ih godina, obnove zgrade i crkve bratovštine Rozario, te i skalinate koja vodi do dominikanskog samostana, restitucije gradskih mostova, obnove Male i popravka Velike Onofrijeve fontane, konzervacije ostatka cavtatskih zidina, pa čitavog mnoštva zahvata na dubrovačkim i stonskim zidinama i na tvrđavi Sokol u Konavlima.
Sve godine svog postojanja, Društvo je kontinuirano pružalo financijsku pomoć drugim čimbenicima u očuvanju povijesnih spomenika i u izdavačkoj djelatnosti povezanoj s dubrovačkom baštinom. U tu svrhu pri Društvu je osnovan posebni fond, Zaklada Lukša Beritić.

Unutarnji ustroj i članstvo Društva

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan. Članom društva može postati svaka domaća i strana fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu niti primati izvan Društva javne počasti za svoj rad u Društvu.

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Veliko vijeće koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine. Veliko vijeće između svojih članova bira članove Malog vijeća; ono je kolegijalni izvršni organ Velikog vijeća i upravlja Društvom između dvije sjednice Velikog vijeća. Malo vijeće između svojih članova bira predsjednika Društva. Skupština bira i pet članova Nadzornog odbora, koji nadziru zakonitost rada Društva i financijsko-materijalno poslovanje. Veliko vijeće imenuje članove Savjeta Društva i to iz redova zaslužnih članova Društva, kao i iz redova nečlanova, ako su oni znanstveni, kulturni i javni radnici koji svojim radom mogu pridonijeti unapređenju rada Društva. Savjet je kolegijalni savjetodavni organ Društva. Mandat članovima Savjeta traje doživotno.

„Baštinik nije onaj kome je nasljeđe dopalo slučajno, nego onaj tko je baštinu izabrao. Znati naslijediti, jedno je od najvećih i najtežih umijeća današnjice“

~ Ž. Čorak ~

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Vedran Kosović

NADZORNI ODBOR

Zoran Zec, Pavuša Babarović, Marojica Bijelić, Jakica-Jasna Lučić, Vladimir Tošović

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Toni Kursar

TAJNIK

Maro Kapović

SAVJET

Carić Tomislav, Cezarević Bogomil, Ivanišin Nikola, Karaman Antun, Koroman Kruno, don Lučić Toma, Pasqualicchio Tonći, Pejdar Vlaho, Peko Lukša, Škerlj Josip, Šuljak Tomislav, Tomić Đuro, Žuvela Josip

 

VELIKO VIJEĆE

Renata Andjus, Marijo Bekić, Igor Borić, Ivo Čučević, Jelica Čučević, Karmen Gagro, Nevenka Đirlić Grošeta, Ivana Jelača, Irja Jerković, Maro Kapović, Srđan Kera, Vedran Kosović, Toni Kursar, Božo Lasić, Rina Lončarica, Vinicije Lupis, Hrvoje Macan, Đuro Market, Ljubomir Merčep, Ljubo Milinković, Davor Miloglav, Maja Nodari, Jelena Obradović Mojaš, Marina Oreb, Denis Orlić, Damir Račić, Sebastian Vukosavić, Matko Vetma, Eduard Šuljak, Vedran Antunica

MALO VIJEĆE

Renata Andjus, Nevenka Đirlić Grošeta, Maro Kapović, Vedran Kosović, Toni Kursar, Ljubomir Merčep, Maja Nodari, Marina Oreb, Denis Orlić

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Gundulićeva poljana 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

OIB: 68697988356 MB: 03305031

Registar udruga RH: 19000417

+385 (0)20 638 800

+385 (0)20 638 801

+385 (0)20 638 802

Fax: +385 (0)20 638 805

gradske.zidine@gmail.com

info@citywallsdubrovnik.hr

Pratite nas:

InstagramYouTube

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Gundulićeva poljana 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

OIB: 68697988356 MB: 03305031

+385 (0)20 638 800

+385 (0)20 638 801

+385 (0)20 638 802

Fax: +385 (0)20 638 805

gradske.zidine@gmail.com

info@citywallsdubrovnik.hr

Pratite nas:

InstagramYouTube