Na izbornoj Skupštini Društva prijatelja dubrovačke starine održanoj u ponedjeljak, 08.lipnja 2020. godine u Atriju palače Sponza, na period od dvije godine, izabrani su članovi:

 

VELIKOG VIJEĆA
Renata Andjus, Mario Bekić, Igor Borić, Ivo Čučević, Karmen Gagro, Nevenka Đirlić – Grošeta, Josip Hančević, Irja Jerković, Boris Jović, Niko Kapetanić, Maro Kapović, Srđan Kera, Vedran Kosović, Toni Kursar, Božo Lasić, Rina Lončarica, Jakica Lučić, Vinicije Lupis, Hrvoje Macan, Đuro Market, Ljubomir Merčep, Božo Milinković, Davor Miloglav, Maja Nodari, Jelena Obradović Mojaš, Marina Oreb, Denis Orlić, Damir Premužak, Damir Račić, Mark Rilović, Vladimir Šarić, Slavica Tomašević, Sebastian Vukosavić

 

MALOG VIJEĆA
Renata Andjus, Nevenka Grošeta, Niko Kapetanić, Maro Kapović, Vedran Kosović, Toni Kursar, Hrvoje Macan, Ljubomir Merčep, Denis Orlić

 

NADZORNOG ODBORA
Pavuša Babarović, Marojica Bijelić, Ivanka Jemo, Vladimir Tošović, Zoran Zec

 

Nakon izborne Skupštine, novoizabrani sastav Malog vijeća na svojoj sjednici je donio odluku da će predsjednica Društva biti gđa. Renata Andjus, dopredsjednik Društva gosp. Maro Kapović, a tajnik Društva gosp. Niko Kapetanić.

 

 

 

NATRAG NA NOVOSTI